Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics.
Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Zorgprogramma Ouderen

Als u op hogere leeftijd komt, verandert uw leven. U kunt vatbaarder zijn voor (chronische) ziekten, misschien moet u medicijnen gebruiken. Wellicht voelt u zich soms ook eenzaam. Het zorgprogramma Ouderen is gericht op ouderen vanaf ongeveer 70 jaar die staan ingeschreven bij Gezondheidscentrum Lewenborg.

Het zorgprogramma Ouderen

- helpt u zo veel en zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven
- streeft ernaar uw welbevinden te vergroten
- speelt vroegtijdig in op uw gezondheidsvragen en voorkomt - waar mogelijk - dat u voor onverwachte situaties komt te staan.

Wat houdt het zorgprogramma Ouderen in?

In het zorgprogramma werkt u zelf aan uw gezondheid, samen met uw zorgverleners: huisarts, verpleegkundig specialist, praktijkverpleegkundige, fysiotherapeut, apotheker, thuiszorgmedewerkers en logopedist.

Een paar voorbeelden:
-we kijken naar uw medicijngebruik, naar de werking, bijwerkingen, en dosering. We bespreken het advies van de apotheek met u en voeren veranderingen door als dat nodig is.
-rollatorspreekuur
-fysiotherapie aan huis en in het gezondheidscentrum
-logopedische behandelingen
-valpreventie

Zorgcentrum Mercator
De huisartsen van Gezondheidscentrum Lewenborg verlenen zorg in Zorgcentrum Mercator. Marieke Verschoor, verpleegkundig specialist van het gezondheidscentrum, is de contactpersoon vanuit de huisartsenpraktijk. Ook bezoekt zij bewoners die een gezondheidsvraag hebben.

Kosten

Voor deelname aan het zorgprogramma ouderen zijn geen aanvullende kosten verbonden. Alle consulten vallen onder de basiszorg. Wel zijn er kosten verbonden aan het gebruik van medicatie of het laten doen van verrichtingen van diagnostiek(bv bloedafname).