COVID- 19

Geplaatst op maandag 23 maart 2020

Update donderdag 9 juli 2020

In verband met het COVID-19 virus ondernemen wij diverse maatregelen binnen ons Gezondheidscentrum. Met deze maatregelen willen wij de continuïteit van zorg waarborgen maar ook verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk voorkomen.

Mogelijke besmetting

Indien u vermoedt dat u het Coronavirus heeft, is het belangrijk dat u niet naar het gezondheidscentrum toe gaat in verband met mogelijke besmetting.

Blijf thuis bij een van de volgende klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, verhoging (tot 38 graden) of koorts (meer dan 38 graden).

Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft. U hoeft de huisarts niet te bellen.

Bel wel direct de huisarts of huisartsenpost als 1 of meer van onderstaande punten voor u klopt:

-Ga NIET naar de huisarts toe.

-Voor kinderen zijn de adviezen hetzelfde als voor volwassenen.

-Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:

De corona-vragentest geeft u op een makkelijke manier informatie en advies over corona:

https://www.thuisarts.nl/vragentest/corona

        Wij beperken ons nog steeds tot het verlenen van noodzakelijke zorg.     

      Dit houdt in dat sommige afspraken worden uitgesteld of telefonisch afgehandeld.

      Afspraken met de POH-S of POH GGZ vinden voorlopig telefonisch of in overleg op de praktijk plaats.

     Algemeen huisartsenpraktijk

Indien u een afspraak heeft, verzoeken wij u maximaal 5 minuten voorafgaand aan uw afspraak te komen, en indien mogelijk alleen te komen.

Door de toenemende drukte in de wachtkamer/centrale hal is het niet mogelijk om de anderhalve meter maatregel te handhaven. Wij verzoeken u daarom om een mondkapje te dragen bij binnenkomst van ons Gezondheidscentrum. 

De mondkapjes dient u zelf mee te nemen.

Tevens zijn er routeborden en looplijnen aangebracht. Om de anderhalve meter afstand te kunnen bewaren is het belangrijk dat u de aanwijzingen opvolgt. Ook dient u zich in de centrale hal te melden bij de balie.

​​Apotheek is geopend. Het maximaal aantal patienten dat in de publieksruimte van de apotheek mag zijn, is vijf. Bij meer dan vijf wachtenden verzoeken wij u buiten voor het pand te wachten, Wanneer u vermoedt dat u het Corona Virus hebt, overleg telefonisch met ons over de mogelijkheid tot Medicijnkluis of bezorging. Herhaalrecepten die u in huis hebt, kunt u aanvragen per mail apotheek.lewenborg@nl.boots.com of telefonisch via 050-5412044.  

praktijk is geopend (telefonisch en via mail). Kijk voor meer informatie op www.fysiotherapielewenborg.nl

De praktijk is geopend. Telefoon: 050-5419100. Mail: info@logopedischcentrum.nl.

Meer informatie op www.logopedischcentrum.nl.  

Afspraken vinden telefonisch, middels videoconsulten plaats of bij intakegesprekken in overleg op de praktijk.

Afspraken vinden plaats middels videoconsulten/beeldbellen of telefoon of in overleg op de praktijk. In spoedgevallen en bij intakegesprekken zal in overleg een passende oplossing worden gezocht.

 

Afspraken vinden telefonisch plaats of middels videoconsulten of in overleg op de praktijk. In spoedgevallen en bij intakegesprekken zal in overleg een passende oplossing worden gezocht.

Met ingang van 17 juli is de locatie van het Gezondheidscentrum Lewenborg geopend op vrijdagochtend van 8:00 uur-10:00 uur op afspraak.

Kijk voor meer informatie op https://www.certe.nl/afspraak-maken

 Verleent verloskundige zorg volgens de huidige Corona richtlijnen. Zie voor meer informatie 

 www.verloskunde-lavie.nl

               start in overleg weer op. Voor vragen kunt u terecht bij wouter.wever@wij.groningen.nl 

               of bellen met het nummer van uw huisarts.

 

Voor vragen of informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het landelijke                        

        telefoonnummer 0800- 1351(dagelijks bereikbaar van 08:00 - 20:00 uur) 

        Ook kunt u de volgende sites raadplegen:

        www.thuisarts.nl

        www.RIVM.nl

        www.Rijksoverheid.nl/corona

Vanwege het coronavirus worden in het hele land maatregelen genomen. Ook in ons gezondheidscentrum. Dat is nodig voor de veiligheid en de gezondheid van onze patiënten en van onze medewerkers. Het is belangrijk dat we ons allemaal aan de maatregelen houden. En dat we er begrip voor hebben als we daardoor soms iets langer moeten wachten. Wees aardig voor elkaar en voor onze medewerkers. Alleen samen houden we corona onder controle!

Onze coronaregels
 Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op een bezoek aan ons gezondheidscentrum, zetten we hier onze coronaregels op een rij. Wij vragen u dringend om deze regels goed op te volgen.

Check bij binnenkomst
 Bij binnenkomst vragen we u of u niet verkouden bent, koorts hebt of moet hoesten. En of u geen contact hebt gehad met patiënten die besmet zijn met het coronavirus.
 
Alleen op afspraak
 Zonder afspraak kunt u nu niet naar ons gezondheidscentrum. Belt u dus eerst om een afspraak te maken. Alleen naar de apotheek kunt u zonder afspraak. Maar met klachten blijft u natuurlijk thuis. U kunt de apotheek dan bellen over het bezorgen van uw medicijnen of het gebruik van de medicijnkluis.

Wc’s gesloten

Loop niet zomaar ons gebouw in, bijvoorbeeld om de wc’s te gebruiken. Die zijn momenteel afgesloten.

Kom alleen en niet te vroeg
 Kom pas vijf minuten van tevoren naar uw afspraak. Als u veel te vroeg bent, vragen we u om buiten te wachten. Kom ook het liefst alleen. We spreiden onze patiënten zoveel mogelijk over de dag. Zo zorgen we samen dat het niet te druk wordt in ons gebouw.

Minder plek in wachtkamers
 In onze wachtkamers staan minder stoelen, zodat we anderhalve meter afstand kunnen houden. Daardoor is er minder plek in de wachtkamers en wordt u soms in de centrale hal opgehaald. Er kan u verzocht worden een mondkapje te dragen. Deze dient u zelf mee te nemen. 

Looproutes
 Om te voorkomen dat mensen te veel door elkaar lopen, hebben we in het hele gebouw looproutes gemaakt. Wilt u deze looproutes volgen?

Apotheek: maximaal 5 mensen

In de apotheek is maar plek voor 5 mensen. Bij een langere rij moet u buiten het gebouw wachten. #doeslief

 Tot slot: we komen alleen veilig door deze crisis als we de regels en de instructies van onze medewerkers goed uitvoeren. Laten we daarbij rekening houden met elkaar en vriendelijk blijven. Een glimlach werkt altijd beter dan een boze blik!

 

 

 

Verder naar de website

Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics.
Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Hulp bij psychische problemen 
 

Bij problemen op psychisch en/of sociaal gebied zijn binnen Gezondheidscentrum Lewenborg verschillende stappen naar hulp mogelijk, voor volwassenen en kinderen:
via  huisarts en/of praktijkondersteuner-ggz
via psychologen en kinderpsycholoog/orthopedagoog
via het zorgprogramma Angst en Depressie
 

♦ Hulp via de huisarts

Een gesprek met uw huisarts kan soms al voldoende zijn. Als er toch meer hulp nodig is, bekijkt u met uw huisarts welke zorg het beste past bij u en uw situatie.

♦ Praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Binnen de huisartsenpraktijk werken Thea Deinum en Rene Dijkstra praktijkondersteuners-ggz (POH ggz), en David Scholz Marquart, POH ggz en verpleegkundig specialist ggz. De huisarts kan u naar een van hen verwijzen voor een aantal gesprekken om uw persoonlijke situatie te analyseren. Deze gesprekken kunnen leiden tot een beter inzicht in uw situatie, een plan om zelfstandig aan verbeteringen te werken en eventueel tot een kortdurende behandeling. De behandeling, al dan niet met ondersteuning van medicijnen, vindt plaats in samenwerking met de huisarts.

Neem voor meer informatie en het maken van een afspraak contact op met uw huisarts.

♦ Psychologen

Binnen het gezondheidscentrum werken de psychologen Peter Breukers en Mirjam Boersma. De psycholoog helpt u inzicht te krijgen in de manier waarop u denkt, voelt, zich gedraagt en reageert op uw omgeving. U krijgt hulp bij het zoeken naar oplossingen en oefent vaardigheden om problemen op te lossen.

Verwijzing en kosten

Voor psychologische hulp heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Uw behandelend psycholoog kan u meer informatie over de kosten en vergoedingen geven.
 

Praktijk Peter Breukers

06 - 20 84 10 76
www.breukerspsycholoog.n

Praktijk Mirjam Boersma

06 - 24 22 30 34 
www.mdb-psycholoog.nl

 

 

♦ Orthopedagoog/kinderpsycholoog

Orthopedagoog/kinderpsycholoog Yvonne van Pijkeren biedt hulp aan kinderen en jongeren (van 0 tot 18 jaar) met psychische problemen. Zij doet dit in samenwerking met hun ouders.
​U kunt bij haar terecht voor:

  • opvoedings- en gezinsproblemen
  • gedragsproblemen
  • sociaal-emotionele problemen
  • rouwverwerking.

Verwijzing nodig?

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of een andere door de gemeente erkende verwijzer nodig. 

Yvonne van Pijkeren

06 - 38 11 66 81
yvonne@yvonnevanpijkeren.nl
www.yvonnevanpijkeren.nl

 

♦Zorgprogramma Ernstig psychische aandoeningen (EPA)


Het zorgprogramma EPA is bedoeld voor mensen die al lange tijd specialistische zorg binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) ontvangen. Het zorgprogramma biedt langdurige begeleiding zo dicht mogelijk bij de eigen woonomgeving.
Lees meer over het zorgprogramma EPA
 

Ggz-waaier

Vraag  naar onze  Ggz-waaier. Daarin staat precies met welke vragen u bij welke zorgverlener terecht kunt en uit welk zorgaanbod u kunt kiezen.

♦ Welzijn op recept 

Uw huisarts of een andere zorgverlener kan u daarvoor verwijzen naar de welzijnscoach in het gezondheidscentrum, Wouter Wever. In een adviesgesprek kijkt de welzijnscoach samen met u wat u in uw dagelijks leven kunt doen om te zorgen dat u zich beter voelt.
Meer over welzijn op recept in Gezondheidscentrum Lewenborg