Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics.
Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Klantervaringsonderzoek gezondheidscentrum Lewenborg

Wat vinden cliënten eigenlijk van Gezondheidscentrum Lewenborg? Zijn ze tevreden, hebben ze aanmerkingen of wensen? Om dat uit te zoeken vroeg het gezondheidscentrum een aantal van hen anoniem een vragenlijst in te vullen. De resultaten van dit klantervaringsonderzoek zijn nu bekend.

Klantervaringsonderzoek binnen het gezondheidscentrum is niet nieuw. Maar tot nu toe gingen de vragen over een bepaalde groep zorgverleners, bijvoorbeeld huisartsen, apotheek, fysiotherapie. Om te voorkomen dat de vragenlijsten te lang werden, werden er geen vragen gesteld over het gezondheidscentrum zelf. Nu heeft een aantal mensen een vragenlijst beantwoord die alleen maar over het gezondheidscentrum ging. 

Beoordeling gezondheidscentrum

In het onderzoek werden algemene vragen gesteld over het centrum, onder meer over de informatievoorziening, telefonische bereikbaarheid en wachtkamer.

Hieronder het gemiddelde van de gegeven rapportcijfers:
 

informatie website 7,6
folders 7,8
telefonische afspraak maken  7,3
bereikbaarheid 8,0
wachtkamer 7,7

Beoordeling zorgprogramma’s

Het gezondheidscentrum biedt speciale zorgprogramma’s, een samenhangend hulpaanbod voor mensen met een bepaalde aandoening. Deelnemers aan de zorgprogramma’s Astma en COPD, Diabetes II, en Hart- en vaatziekten gaven over onder andere hun mening over: de informatie over het zorgprogramma, de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners en het effect van de behandeling. 

De gemiddelde rapportcijfers voor alle zorgprogramma's samen:
 

informatie over het zorgprogramma 7,9
medisch dossier en zorgplan 7,7
samenwerking verschillende zorgverleners 7,5
informatie over medicijngebruik 7,7
effect van de behandeling 7,7

Verbeterpunten

Er zijn ook zinvolle verbeterpunten genoemd. De samenwerking tussen huisartsen en apothekers kan beter, en ook de zorgafstemming tussen de verschillende zorgverleners. Dat zijn punten die het gezondheidscentrum zeker ter harte neemt. 

Ook uw mening geven?

Over twee of drie jaar komt er weer een klantervaringsonderzoek. Wellicht wordt u daarvoor benaderd. Heeft u nu geen vragenlijst gekregen, maar wilt u wel een reactie geven? Dat kan altijd via onze website.