Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics.
Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Stichtingsbestuur en Raad van deelnemers

 

Stichtingsbestuur

Voorzitter Mevrouw J. Nugteren (huisarts)
Secretaris Mevrouw J. Lankhorst (fysiotherapeut)
Penningmeester Mevrouw  T.D.Q Tran (apotheker)
Manager Mevrouw F. Tilstra
  T 06-41 64 45 46
E ftilstra@gcl.nl

Raad van deelnemers

De heer D.J. Punt, voorzitter (Huisartsenpraktijk Lewenborg)  
Mevrouw A M Wind-Jipping (Boots Apotheek Lewenborg)  
De heer W van der Kolk (TSN Thuiszorg Groningen)  
De heer L. Peters (Fysiotherapie Lewenborg & Oosterhoogebrug)  
De heer P. Sipkes (Logopedisch Centrum Noord)