Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics.
Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

 

Standpunt van het GCL ten aanzien van de uitbraak van het COVID- 19 virus in Nederland

Gezondheidscentrum Lewenborg

Versie 4 maart 2020

  • Het GCL houdt zich aan de door het RIVM en GGD geldende richtlijnen en adviezen vanwege de uitbraak van het COVID-19- virus.
  • Omdat deze richtlijnen dynamisch zijn en aan verandering onderhevig, zal dit nauwgezet gevolgd worden.
  • Mocht zich een situatie voordoen dat een discipline direct of indirect met vragen te maken krijgt over een besmetting met het COVID – 19 virus, dan is altijd de 1e stap het raadplegen van de dan geldende richtlijnen van het RIVM/GGD. Dit zal er dan op neerkomen dat de dan geldende omstandigheden de voortgang van de bedrijfsvoering zullen bepalen. De adviezen van de GGD zullen leidend zijn.