Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics.
Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

accepteer
weiger

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

Pedicureteam Gezondheidscentrum Lewenborg

Gezondheidscentrum Lewenborg werkt samen met zes gecertificeerde medisch pedicures. Zij behandelen onder meer de diabetische en reumatische voet. Alle zes zijn ze aangesloten bij ProVoet Brancheorganisatie voor Pedicure.

Verwijzing en vergoeding

Als u voor vergoeding in aanmerking wilt komen, bent u gebonden aan een van de zes pedicures met wie het gezondheidscentrum een contract heeft afgesloten. U komt in aanmerking voor vergoeding als u

  • een risicovoet heeft;
  • een verwijzing heeft waarin staat dat behandeling medisch noodzakelijk is.

Als u een verwijzing heeft, gaat de declaratie rechtstreeks naar uw huisarts. Mocht u meer zorg nodig hebben dan vergoed wordt, dan krijgt u een rekening mee en betaalt u het consult zelf.

Met ingang van 2015 zijn er aantal wijziging in de voetzorg voor diabetisch patiënten.
Lees meer in de informatiebrief

 

De pedicures

Marleen Voornhout (komt ook aan huis)

Medisch Pedicuresalon Feet and Body
De Waard 82
9734 CS  Groningen
06-51446095
info@feetandbody.nl
www.feetandbody.nl

Dagmar Tiekstra

Medisch pedicure Dagmar Tiekstra
De Waard 82
9734 CS  Groningen
06-15404097
dagmartiekstra@gmail.com

Ada Boersma-Hijlkema (komt ook aan huis)

Salon Ada
Noorddijkerweg 15 A
9734 AS  Groningen
06-34563681
adaboersma@gmail.com

Jacomien Scholtens (komt ook aan huis)

Pedicuresalon Nails & Feet
Noorddijkerweg 32
9734 AT Groningen
06-21697122
info@nailsenfeet.nl
www.nailsenfeet.nl

Sylvia Nanninga (komt alleen aan huis)

Medisch Pedicure Careless Feet
Hoofdweg 17A
9617 AA Harkstede
06-19478399
info@medischpedicurecarelessfeet.nl
www.medischpedicurecareless.nl

Wilma Wijsbeek

Praktijk voor Voetverzorging FitFeet
Akeleiweg 74-76
9731 JB  Groningen
06-36104676
info@fit-feet.nl 
www.fit-feet.nl